Om Baltpool

“Baltpool” – Europas biobränslebörs

Baltpool är en biobränslebörs som verkar startade i Litauen och verkar i en lång rad länder i Europa. För närvarande är vi aktiva i, Lettland, Estland, Polen och Sverige samt genom partners i Danmark och Finland. Totalt har vi för närvarande mer än 452 aktörer. Den digitala handeln på Baltpool ger god uppfattning om aktuella priser på marknaden och är ett effektivt och snabbt sätt att handla bränsle till standardiserade villkor. Även om handeln är anonym är handels säker eftersom Baltpool garanterar att motparten uppfyller kontraktsvillkoren. Alla som handlar på börsen måste nämligen lämna säkerhet till Baltpool. Om någon part inte uppfyller överenskomna villkor i handelsavtalen, förverkar Baltpool partens säkerhet för att ersätta den part som inte fått sin leverans, eller inte kunnat leverera på grund av köparens försumlighet.

Baltpools biobränslebörs är en onlineplattform baserad på auktionsprincipen, där köpare och säljare möts för att handla med biobränsle. Handelsplatsen är enkelt och bekvämt att använda. Företag kan ansluta till systemet snabbt och effektivt.
En av fördelarna med biobränslebörsen är att det erbjuder både långsiktiga och kortsiktiga kontrakt. Det gör det möjligt för köpare och säljare att utveckla sina egna individuella handelsstrategier och agera på prisfluktuationerna på marknaden.
Baltpool har därmed skapat en SPOT-marknad för biobränsle, vilket har gett marknadens aktörer kontinuerlig tillgång till prisnoteringar med förhoppning om att framöver även kunna säkra priser.

Om biobränslebörsen: