Biržas Operators ir saņēmis pircēju prasību papildināt biomasas produktu tehnisko specifikāciju ar sēra un hlora daudzuma ierobežojumiem un paredzēt reālas sankcijas par šo produktu pieļaujamā daudzuma pārsniegšanu. Pircēji šo prasību pamato ar to, ka pircēju ieskatā palielināts šo ķimisko elementu daudzums izraisa biomasas kurtuves bojājumus un koroziju.

Operators veica sēra un hlora daudzuma analīzes biomasas paraugos. Rezultāti atklāja, ka pat zemākās kvalitātes biomasā, kurā skuju daudzums pārsniedza maksimāli pieļaujamo SM3 produkta specifikācijā, hlora saturs atbilda kvalitātes prasībām, kas noteiktas Biomasas produktu tirdzniecības nosacījumos. Dabiski sastopamais hlora daudzums ir starp 0,0039% un 0,0135%, savukārt sēra daudzums ir starp 0,0040% un 0,0440%.

Mēs aicinam ieinteresētās puses iesniegt savus piedāvājumus par maksimāli pieļaujamo sēra un hlora daudzumu un iespējamām nākotnes sankcijām.