Tirdzniecības izcenojumi

Biokurināmā tirdzniecības maksas

Standarta biržas tirdzniecības maksa ir vienāda ar 0,5% no līguma vērtības.

Nav paredzēta ikgadējā maksa, kas būtu jāmaksā sabiedrībai BALTPOOL.