Tirdzniecība biržā

Rīkojuma došana biržā

Rīkojumi pirkt un (vai) pārdot tiek iesniegti Elektroniskajā tirdzniecības sistēmā (ETS).

Rīkojumu iesniegšanas sākums ir nedēļas trešā darba diena plkst. 8.00.

Rīkojumu iesniegšanas beigas ir izsoles diena (kalendārās nedēļas otrā darba diena) plkst. 10.30 (rīkojumiem pirkt) un plkst. 11.00 (rīkojumiem pārdot).

LAIKS DALĪBNIEKI-PIRCĒJI DALĪBNIEKI-PĀRDEVĒJI
8.00-10.30
 • Rīkojumu iesniegšana
 • Rīkojumu atcelšana
 • Mainīt cenu
 • Rīkojumu iesniegšana
 • Rīkojumu atcelšana
 • Mainīt cenu
10.30-11.00
 • Rīkojumu atcelšana
 • Rīkojumu iesniegšana
 • Rīkojumu atcelšana
 • Mainīt cenu
11.00-12.00
 • Samazināt cenu

Neatkarīgi no izvēlētā piegādes laika, iesniedzot rīkojumus par biodegvielas pirkšanu vai pārdošanu, rīkojumā tiek norādīts piegādājamās vai pieņemamās biodegvielas apjoms nedēļas laikā.

Izsole

Izsoles diena ir kalendārās nedēļas otrā darba diena.

Izsoles laikā darījumi tiek slēgti, pamatojoties uz iesniegtajiem pirkšanas un pārdošanas rīkojumiem. Darījumi tiek slēgti tikai tajā gadījumā, ja tiek izpildīti šādi nosacījumi:

 1. Tiek pirkts un pārdots tas pats produkts, t.i., sakrīt biodegvielas veids un piegādes laika periods.
 2. Pircēja laukumā izmantojamais biodegvielas daudzuma novērtēšanas veids (mērot vai nu tilpumu vai masu) pārdevējam ir pieņemams, t.i., sakrīt ar pārdevēja rīkojuma došanas laikā norādīto veidu.
 3. Pārdevēja norādītais maksimālais transportēšanas attālums ir mazāks vai vienāds ar attālumu līdz pircēja laukumam.
 4. Darījums tiek noslēgts tikai tad, ja rīkojuma apjoms (vai atlikusī neizpildītā tā daļa) ir lielāks vai vienāds ar pretējā rīkojumā norādīto minimālo darījuma apjomu.
 5. Pārdošanas rīkojuma cena1 ir mazāka vai vienāda ar pirkšanas rīkojuma cenu.

1Pārdevēju galīgā pārdošanas rīkojumu cena tiek aprēķināta, novērtējot individuālo attālumu starp pircēju un pārdevēju.

Izsole notiek pēc pircēja izsoles principa, t.i., katram pirkuma rīkojumam tiek sniegti visi piedāvājumi pārdot, kas atbilst augstāk uzskaitītajiem nosacījumiem.

Pirkuma un pārdevuma rīkojumi tiek sapāroti saskaņā ar lielāko pozitīvo starpību starp pircēja cenu un pārdevēja cenu. Starp sapārotajiem rīkojumiem tiek noslēgts darījums. Gadījumā, ja sagrupēto pirkšanas un pārdošanas darījumu apjomi nesakrīt, nepārdotais vai nenopirktais rīkojuma apjoma atlikums turpmāk paliek biržas tirdzniecības sistēmā un piedalās citos darījumos (kamēr rīkojumi ir spēkā). Gadījumos, kad atlikušais rīkojumu apjoms ir mazāks nekā noteiktais minimālais darījuma apjoms, neizpildītā rīkojuma daļa automātiski tiek anulēta. Šis darījumu noslēgšanas cikls tiek atkārtots tik ilgi, kamēr tirgū ir rīkojumi, kas atbilst darījuma noslēgšanai nepieciešamajiem nosacījumiem.

Darījuma cenas noteikšanas kārtība:

aukcionas_en

Shēmā pārdevēji (I), (II) un (III) savus rīkojumus izpildīs pilnā apjomā, pārdevēja (IV) rīkojums tiks izpildīts daļēji. Pārdevēji (I), (II) un (III) par pārdodamo biodegvielu saņems tādu cenu, kādu būs norādījis pārdevējs (IV), t.i., pircējs visiem pārdevējiem samaksās (IV) pārdevēja cenu. Jāatzīmē, ka pircējs maksās pēdējā pārdevēja cenu, bet ne to cenu, kuru pats pircējs bija norādījis savā rīkojumā (atzīmēts ar tumši zilu līniju).

Darījumu noslēgšana

Biodegvielas biržā darījumi tiek noslēgti elektroniski, pamatojoties uz dalībnieku iesniegtajiem rīkojumiem. Elektroniski noslēgtie darījumi ir spēkā un ir obligāti darījuma pusēm un tiem ir tāds pats juridiskais spēks kā rakstiski noslēgtiem darījumiem. Darījumi biržā uzskatāmi par noslēgtiem no tirdzniecības rezultātu paziņošanas brīža. Tirdzniecības rezultāti tiek paziņoti izsoles dienā laikā no plkst. 13:00 līdz 16:30.

Kad paziņoti tirdzniecības rezultāti, dalībniekiem, uz kuru rīkojumu pamata tika noslēgti darījumi, caur ETS un (vai) ar citiem sakaru līdzekļiem tiek nosūtīti noslēgto Biodegvielas pirkuma-pārdevuma līgumu elektroniskie eksemplāri.