Izmaksātie SIAP līdzekļi

Izmaksātie SIAP līdzekļi (ar PVN), mlj. EUR