Salīdzināmā cena

Operators, pamatojoties uz UAB BALTPOOL  ar ģenerāldirektora 04.10.2017. rīkojumu Nr. IS-170043 apstiprināto „Tirdzniecības ar biokurināmā rezerves produktiem noteikumu“ 1.7.1. punktu, ne vēlāk kā līdz 15. novembrim publicē biokurināmā produktu salīdzināmo cenu. Gada 13. novembrī ar UAB BALTPOOL ģenerāldirektora rīkojumu Nr. IS-190045 apstiprināta biržā noslēgto biokurināmā rezerves produktu pirkšanas-pārdošana darījumu, kas īstenoti 2019.-2020. gada aukstajā sezonā, attiecīgā konkrētā biržā pārdotā biokurināmā produkta salīdzināmā cena:

Produkta kods SM1 SM1W SM2 SM3 MG1 MG2 MG3
Salīdzināmā cena
EUR/MWh (bez PVN)
13,41 13,58 13,30 12,04 34,72 29,46 30