Pirmā iemaksa

Pirmās iemaksas bankas konts priekš tirdzniecības ar kokmateriāliem

Pirmā iemaksa, kas jāmaksā pircējiem, ir jāieskaita sekojošajā EKTS Administratora bankas kontā:

Banka: Luminor Bank AB
Banks kods: 40100
SWIFT: AGBLLT2X
Konta Nr. LT66 4010 0510 0206 3368
Maksājuma uzdevumā jānorāda šāda informācija: izsoles datums, pārdevējs, izsoles nosaukums.

Pirmā iemaksa

Pircējiem, kas vēlās iegādāties kokmateriālus izsolē, jāpārskaita attiecīga pirmā iemaksa uz EKTS administratora bankas kontu par apjomu ko tie vēlās iegādāties.

Pirmā iemaksa par ilgtermiņa un pusgada līgumiem ir jāiesniedz vismaz 8 darba dienas pirms attiecīgās izsoles sākuma, savukārt īstermiņa līgumiem- vismaz vienu darba dienu pirms attiecīgas izsoles sākuma.

Pirmās iemaksas apjomi:

  • pircējiem, kas vēlās iegādāties līdz 100 m3 kokmateriālu- 100 EUR
  • pircējiem, kas vēlās iegādāties no 101 līdz 1000 m kokmateriālu- 1000 EUR
  • pircējiem, kas vēlās iegādāties no 1001 līdz 5000 mkokmateriālu- 3,000 EUR
  • pircējiem, kas vēlās iegādāties no 5001 līdz 10 000 m3 kokmateriālu- 5,000 EUR
  • pircējiem, kas vēlās iegādāties vairāk kā 10 000 mkokmateriālu- 10,000 EUR