Piegādājamās biomasas cena

Datums:
Degvielas veids:
Vienība:
Cena norādīta Eur/MWh bez PVN

Konkrētā mēnesī piegādātas biomasas svērtā cena.