No 2020. gada 1. septembra stājas spēkā Enerģētikas resursu biržas reglamentaTirdzniecības ar biokurināmā produktiem noteikumu un Biokurināmā piegādes tipveida noteikumu izmaiņas. Tālāk tekstā sniegts kopsavilkums, kas jāzina katram biržas dalībniekam.

I. Tirdzniecība notiek MWh.

1. Iesniedzot rīkojumus, tiks piemēroti šādi nedalāmā rīkojuma daudzuma atkārtotie un minimālie daudzumi:

Pērkamais šķeldas daudzums nedēļā

(granulas)

Nedalāmais šķeldas rīkojuma daudzums

(granulas)

Minimālais šķeldas darījuma daudzums

(granulas)

<700 Mwh nedēļā

(<300 MWh)

70 MWh

(10 MWh)

Rīkojumā norādītais daudzums
≥700 Mwh nedēļā

(≥300 MWh)

350 MWh

(100 MWh)

350, 1050 vai 2100 MWh

(100, 300 vai 600 MWh)

2. Piegādājamā biokurināmā daudzums tiks noapaļots līdz trīs cipariem aiz komata (salīdzinot ar tne, tiks veikta precīzāka uzskaite).

3. Rīkojumi iesniedzami ar vienas desmitdaļas eiro precizitāti par MWh.

II. Tiek vienkāršota un paātrināta dalībnieku reģistrācijas procedūra.

III. Tiek samazināti nodrošinājuma līdzekļu un sodu lielumi.

1. Izņemot pašreizējās nedēļas piegādes periodu, B, C un D kategoriju dalībniekiem, iesniedzot rīkojumus, iepriekš būs jāiesniedz nodrošinājuma līdzeklis tikai 5 % apmērā.

2. Pusgada darījumu nodrošināšanas līdzekļu apmērs tiek samazināts no 10 % līdz 5 %.

3. Reglamentā un Piegādes noteikumos paredzētajos gadījumos (nav piegādāts biokurināmais, atteikšanās pieņemt biokurināmo u. tml.) dalībnieku maksājamais sods tiek samazināts no 30 % līdz 20 %.

IV. Rēķinu apmaksa tiek sasaistīta ar piegādes nedēļas beigām (30 kalendārajām dienām), nevis ar kvalitātes atskaites saskaņošanu, kā bija līdz šim.

V. Tiek vienkāršota lūguma par nodrošinājuma līdzekļa izmantošanu kārtība un tiek noteikts, ka neizmantotais nodrošinājuma līdzeklis sadalāms visiem īstenojamiem darījumiem proporcionāli.

VI. Piegādes nosacījumu izmaiņas

1. Tiek paredzēta iespēja sagatavot vairākus rezerves paraugus, daļu rezerves paraugu nododot pārdevējam, daļu glabājot pircējam, šādā veidā nodrošinot iespēju veikt vairākas kvalitātes pārbaudes.

2. Pārdevējs par saviem līdzekļiem var pieprasīt nolīgt akreditētu specializētu uzņēmumu paraugu sagatavošanai.

3. Parauga ņemšanas faktu var fiksēt ar elektroniskiem līdzekļiem (piemēram, video ierakstu, e-pastiem vai identifikācijas integrāciju izmantojamajās sistēmās, sistēmas automatizāciju).

4. Pieņemšanas dokumentos, kuru paraksta pircēja un pārdevēja pārstāvji, jāfiksē plombas numurs.

5. Pārdevējs var pieprasīt uzreiz atdot rezerves paraugu pat neesot strīdam, taču, pieprasot atdot rezerves paraugu, pārdevējam saglabājas pienākums 24 st. to nogādāt akreditētā laboratorijā.

6. Saskaņā ar grozītajiem standarta LST EN ISO 18125 noteikumiem, sausās masas zemākā siltumspējas maksimālā pieņemamā rezultātu atšķirība starp pircēja un pārdevēja veiktajām pārbaudēm tiek palielināta līdz 0,4 MJ/kg.

7. Tiek precizēts, ka biokurināmajam, kas tiek ievests no trešajām valstīm, radioloģiskās pārbaudes jāveic transportlīdzeklim vai to savienojumam (vagonam vai to sastāvam), nevis jāveic vispārējā nenosauktā biokurināmā noliktavas pārbaude.

No 2020. gada līdz 10. janvārim mainās tirdzniecības maksas:

Standarta biržas tirdzniecības maksa ir vienāda ar 0,5% no līguma vērtības. Līgumiem, saskaņā ar kuriem biomasa tiek piegādāta Lietuvas teritorijā, piemēro tirdzniecības maksu 0,04127 Eur/MWh neieskaitot PVN.

Nav paredzēta ikgadējā maksa, kas būtu jāmaksā sabiedrībai BALTPOOL.