Par EKTS

Elektroniskās kokmateriālu tirdzniecības sistēmas(EKTS) mērķis ir:

  • Efektīvs informācijas pasniegšanas veids elektroniskajā vidē par kokmateriālu sortimentu un mežizstrādes atliekām(turpmāk- kokmateriāli), kas ražoti Lietuvas valstij piederošajos mežos un tiek pārdoti Kokmateriālu izsolēs kā arī par pārdošanas noteikumiem un nosacījumiem Kokmateriālu pircējiem;
  • Kokmateriālu pircēju piedāvājumu pieņemšana elektroniski;
  • Kokmateriālu vairumtirdzniecības organizēšana elektroniski;
  • Kokmateriālu izsoļu rezultātu publicēšana.

Informācija dalībniekiem

Informējam, ka ar Lietuvas republikas valdības 2017.gada 20.decembra lēmumu Nr. 1092 „Par elektroniskās kokmateriālu tirdzniecības sistēmas administratora iecelšanu”, BALTPOOL UAB ir iecelts par EKTS administratoru no 2018.gada 1.janvāra.

Papildus informējam, ka saskaņā ar „Kārtību, kādā tiek regulēta kokmateriālu un mežizstrādes atlieku tirdzniecība, kas ražota valsts mežos”, kas ir spēkā no 2018.gada 1.janvāra, tirdzniecības kārtība paliek nemainīga un mainīta ir tikai puse, kas administrē šo tirdzniecību un attiecīgais regulējums. Ar saistīto regulējumu ir iespējams iepazīties šeit.