Laboratoriju saraksts

Reglamentā un Biomasas piegādes standarta nosacījumos noteiktajos gadījumos un kārtībā biomasas kvalitātes testi, kuru rezultāti tiek iesniegti Operatoram, var tikt veikti šajās neatkarīgajās laboratorijās: