Latvijas Ministru kabinets 15.09.2020 pieņēma noteikumus Nr. 576, ar kuriem noteica no 2021. gada 1. janvāra piemērot stingrākus radiācijas drošības prasības biodegvielai, kas tiek ievesta no jebkuras valsts Latvijas teritorijā (malkai, šķeldām un zāģskaidām).

Pievēršam uzmanību, ka šīs prasības tiks piemērotas visai no 01.01.2021 biodegvielai, kas tiks piegādāta uz Latvijas teritoriju, neatkarīgi no tā, ka darījums, saskaņā ar kuru tiek veikta piegāde, tika noslēgts agrāk.

No 01.01.2021 stāsies spēkā šīs prasības:

 • Biodegvielas kravā radionuklīda 137Cs savdabīgā radioaktivitāte nedrīkst pārsniegt 10 Bq/kg sausajā kokmateriālā.

Pievēršam uzmanību, ka radionuklīda 137Cs savdabīgajai radioaktivitātei jābūt noteiktai līdz stabilam svaram izžāvētā kokmateriālā.

 • Kopā ar kravas pavadzīmi jābūt izsniegtam radioloģiskās pārbaudes dokumenta oriģinālam /tā apstiprinātai kopijai (tādu kopiju var apstiprināt arī pats biodegvielas pārdevējs/importētājs):
  • akreditētas laboratorijas izdota radiācijas pase;
  • valsts mežniecības, kas sūta kokmateriālus, izdots dokuments ar norādi uz atbilstošu akreditētas laboratorijas dokumentu;
  • vai cits dokuments, kurā norādīts akreditētā laboratorijā noteikta 137Cs savdabīgā radioaktivitāte kravā.
 • Radioloģisko pārbaudi var veikt tikai akreditēta laboratorija.

Šobrīd tādu pakalpojumu Lietuvā sniedz tikai Radiācijas drošības centrs.

 • Papildus ierobežojumi dedzināšanas iekārtas operatoram, kurš darbojas Latvijā (elektrostacija/ katlu māja) un kas izmanto no citas valsts Latvijā ievestu biodegvielu:
  • obligāti jāsaglabā radioloģiskās pārbaudes dokumenti piecus gadus un, ja atbilstošas institūcijas to pieprasa, tos uzrādīt.
  • ja dedzināšanas iekārtas nominālā siltuma jauda ir lielāka par 5 MW – apkures sezonas laikā (no oktobra mēneša līdz aprīļa mēnesim) reizi mēnesī veikt uzkrāto pelnu radioloģisko izmeklējumu. 

Noteikumus oriģinālajā valodā atradīsiet šeit: Latvijas ministru kabineta 15.09.2020 noteikumi Nr. 576