EKTS lietotāju reģistrācija

Tirdzniecība ar kokmateriāliem un mežiztrādes atliekām, kas ražoti Valstij piederošos mežos tiek īstenota Elektroniskajā kokmateriālu tirdzniecības sistēmā(turpmāk EKTS). Sākot no 2018.gada 1.janvāra, EKTS administrē BALTPOOL UAB(Lietuvas republikas valdības 2017.gada 20.decembra lēmums Nr. 1092 „Par elektroniskās kokmateriālu tirdzniecības sistēmas administratora iecelšanu”).

Lai kļūtu par EKTS dalībnieku, pieteikuma iesniedzējam jāiesniedz šādi dokumenti:

  • Aizpildīta EKTS dalībnieka anketa;
  • Izraksts no Uzņēmumu reģistra par juridisko personu;
  • Personu apliecinošā dokumenta kopija no juridiskās personas pārstāvja/fiziskās personas. Personu apliecinošais dokuments nav jāiesniedz, ja EKTS dalībnieka anketa ir parakstīta ar fiziskās personas/juridiskās personas pārstāvja elektronisko parakstu, tādējādi ļaujot identificēt attiecīgo personu.

Lūdzu nosūtīt pieteikuma dokumentus Administratoram ue.looptlab@aneidem

Iesniedzot EKTS dalībnieka anketu, persona bez nosacījumiem apliecina, ka ir iepazinusies ar EKTS lietošanas noteikumiem (Conditions of Use of the ETTS) un apņemas tos ievērot.

Saņemot pieteikuma dokumentus, administrators 5 darba dienu laikā no saņemšanas, apstiprinās dalībnieka reģistrāciju un nosūtīs EKTS pieejas informāciju uz EKTS dalībnieka anketā norādīto e-pasta adresi.

EKTS var piekļūt šeit: https://emps.baltpool.eu

Esiet informāti, ka sākot no 2018.gada 1.janvāra dalībniekiem nebūs iespējams piekļūt EKTS sistēmai izmantojot E-valdības pieeju. Dalībniekiem, kas izmantoja šādu pieejas metodi EKTS, ir jāatjauno reģistrācijas dati, iesniedzot EKTS dalībnieka anketu un citus augstāk minētos dokumentus.
Ja Jums ir kādi jautājumi, lūdzu sazināties ar EKTS Administratoru pa e-pastu ue.looptlab@aneidem vai tālruni +370 85 239 3163.