Biomasas biržas „Baltpool” apgrozījums martā pieauga par ceturtdaļu līdz 4,2 milj. EUR

Kopējais biomasas biržas apgrozījums martā salīdzinājumā ar februāri pieauga par 26 % līdz 4,20 milj. EUR. Pirmajā pavasara mēnesī siltuma ražotāji steidzās nodrošināties, lai vasarā nepietrūktu biomasas, un noslēdza ilgtermiņa līgumus par summu, kura ir par 68 % lielāka nekā februārī (1,35 milj. EUR).

„Ilgtermiņa līgumu vērtības pieaugums vasaras sezonā bija viens no iemesliem biržas apgrozījuma pieaugumam. To ietekmēja arī tas, ka martā notika par vienu tirdzniecības sesiju vairāk,” saka „Baltpool” pārdošanas vadītājs Vaidots Jonutis.

Līdz 2. oktobrim, kad beidzās tirdzniecība saskaņā ar pusgada darījumiem vasaras sezonai, ilgtermiņa darījumu kopējais pārdošanas apjoms bija 179 102 MWh biomasas, tas ir, 3 reizes mazāk nekā iepriekšējā gada attiecīgajā periodā (576848 MWh). Siltuma ražotāji aktīvi mēģināja iegādāties kurināmo siltajai sezonai, taču biomasas pārdevēji šogad kūtri slēdza līgumus.

Vasaras sezonai ar ilgtermiņa darījumiem iegādātās biomasas vidējā cena (11,46 EUR/MWh) bija par 16 % zemāka salīdzinājumā ar pagājušās vasaras vidējo piegādes cenu (13,57 EUR/MWh).

2019. gada vasaras sezonai zemāko biomasas piegādes cenu ilgtermiņa darījumos nodrošināja Marijampoles (10,66 EUR/MWh) un Viļņas (10,76 EUR/MWh) apriņķa siltumapgādes uzņēmumi, bet visaugstāko – Telšu (12,64 EUR/MWh un Klaipēdas (11,728 EUR/MWh). Darījumi tika noslēgti 8 apriņķos un Kuršu Nerijā.

Marta beigās koksnes skaidu indeksa BWCS LT vērtība, kas fiksē biomasas biržā nedēļas laikā noslēgto darījumu vidējo cenu Lietuvā, mēneša beigās sasniedza 11,84 EUR/MWh. Mēneša laikā indeksa izmaiņas bija nenozīmīgas, bet gada laikā tas samazinājās gandrīz par 9 %.

Latvijārekords

Latvijas pircēji martā ar nedēļas ilguma darījumiem iegādājās par 22,5 % vairāk biomasas Kurzemes, Rīgas un Zemgales reģionos nekā februārī. Noslēgto darījumu vērtība sasniedza 106 tūkst. EUR – līdz šim augstākais tirdzniecības rezultāts Latvijas reģionos.