BALTPOOL biokurināmā biržas apgrozījums aprīlī, salīdzinot ar martu, bija par 50 % lielāks

BALTPOOL biokurināmā biržas apgrozījums aprīlī, salīdzinot ar martu, pieauga par 50 %, t. i., no 4,2 milj. EUR līdz 6,35 milj. EUR. Viens no galvenajiem pieauguma iemesliem – divas reizes palielinājušies kurināmā pārdošanas apjomi saskaņā ar mēneša darījumiem (no 0,88 milj. EUR līdz 1,61 milj. EUR), kā arī trīs reizes palielinājušies pārdošanas apjomi saskaņā ar ceturkšņa un pusgada ilguma darījumiem (no 0,47 milj. EUR līdz 1,50 milj. EUR).

Kopā aprīlī tika pārdotas 539 283 MWh koksnes šķelda, t. i., par 57 % vairāk nekā martā (343 748 MWh). Puse no šī daudzuma (52 %) tika nopirkta nedēļas ilguma darījumos, 27 % – mēneša ilguma darījumos, 21 % – ceturkšņa un pusgada ilguma darījumos. Svērtā visu noslēgto darījumu cena, salīdzinot ar martu, samazinājās par ↓4 % (no 12,22 EUR/MWh līdz 11,77 EUR/MWh), tostarp, izmaiņas gadā sasniedza ↓3 %, salīdzinot ar 2018. gada aprīļa cenu (12,18 EUR/MWh).

BWCS LT indeksa cena visu mēnesi samazinājās un mēneša beigās (30. aprīlī) sasniedza 10,54 EUR/MWh. Kopējās indeksa izmaiņas mēnesī bija par ↓10,98 % mazākas, bet gada laikā samazinājās līdz ↓6,57 % (24.04.2018. cena bija 11,28 EUR/MWh). Interesanti, ka pēc pirmās maija izsoles indeksa vērtība sasniedza 10,37 EUR/MWh, t. i., bija par ↓4,4 % mazāka, salīdzinot ar pagājušajā gadā bijušo gada (02.05.2018.) zemāko indeksa vērtību (10,85 EUR/MWh).

Aprīļa vidū oficiāli beidzās apkures sezona, un, attiecīgi, vajadzība pēc kurināmā katlu mājās. Salīdzinot ar marta datiem, aprīlī vajadzība pēc kurināmā piegādēm samazinājās par ↓22 %. Kopā tika piegādātas 435 892 MWh kurināmā, 78 % kurināmā piegādāti saskaņā ar nedēļas ilguma darījumiem, 17 % – saskaņā ar mēneša ilguma darījumiem, bet pārējie 5 % – saskaņā ar ceturkšņa, pusgada ilguma un rezerves darījumiem. Aprīlī piegādātā kurināmā cena samazinājās par ↓24 % no 15,91 EUR/MWh līdz 12,03 EUR/MWh. Pagājušajā gadā attiecīgajā laika periodā biokurināmais tika piegādāts par ↑11 % dārgāk (13,36 EUR/MWh).