Koksnes šķeldas cenas sasniedza zemāko cenu līmeni EPS vēsturē

Maijā biokurināmā biržā “Baltpool” koksnes šķeldas cena izsolēs, salīdzinot ar aprīli, samazinājās par 1,6 % līdz 111,99 EUR/toe (9,63 EUR/MWh). Apgrozījums maijā palielinājās par 28 % – no 5,016 milj. EUR līdz 6,415 milj. EUR. To ietekmēja palielinājies pusgada darījumu apgrozījums. Pusgada darījumu daudzumi palielinājās par 104 %, no 14 400 toe (167,472 GWh) līdz 29 376 toe (341,643 GWh), palielinājās arī cena par 3 % no 122,55 EUR/toe (10,54 EUR/MWh) līdz 125 EUR/toe (10,82 EUR/MWh). Salīdzinot ar pagājušo mēnesi, koksnes šķeldas SPOT darījumu daudzumi samazinājās par 39 % – no 16 290 toe (304,869 GWh) līdz 9906 toe (189,453 GWh), samazinājās arī cena par apt. 14 % – no 108,23 EUR/toe (9,31 EUR/MWh) līdz 92,85 EUR/toe (7,98 EUR/MWh).
Biokurināmā biržā maijā tirgus dalībnieki iegādājās 57 000 toe (115,207 Gwh) kurināmā, kas ir par 30 % vairāk, salīdzinot ar aprīli (43 782 toe jeb 189,453 GWh). Lielākā daļa kurināmā (52 %) tika nopirkta ar pusgada līgumiem, savukārt ar mēneša ilguma darījumiem – 21 %, ar SPOT darījumiem – 17 % un ar ceturkšņa – 10 %. Kā norādīts sākumā, svērtā noslēgto koksnes šķeldas SPOT darījumu cena maijā samazinājās līdz 92,85 EUR/toe (7,98 EUR/MWh) un šādi sasniedza zemāko šķeldas cenu EPS vēsturē. Iepriekš zemākā cena tika fiksēta 2016. gada jūnijā, kas sasniedza 102,79 EUR/toe (8,84 EUR/MWh). Salīdzinot ar to pašu periodu pagājušajā gadā, SPOT cenas 2020. maijā bija zemākas par 21 % (2019. g. maijā 123,07 EUR/toe jeb 10,58 EUR/MWh).
Maijā BWCS LT indekss pārsniedza aprīlī fiksēto līdz tam zemāko vērtību, mēneša beigās fiksējot cenu – 93,66 EUR/toe (8,05 EUR/MWh).
Maijā piegādājamā biokurināmā daudzums saskaņā ar “Baltpool” biržā noslēgtajiem darījumiem samazinājās gandrīz par 51 %, salīdzinot ar aprīli (38 247 toe jeb 444,807 GWh). Kopā maijā tika piegādātas 18 807 toe (218 730 GWh) kurināmā, un tas bija par 15 % mazāk, nekā 2019. gada maijā (257 523 GWh jeb 22 143 toe). 2020. gada maijā piegādātā kurināmā cena bija 100,76 EUR/toe (8,66 EUR/MWh), salīdzinot ar aprīli. Cena samazinājās par 12 % (114,78 EUR/toe un 9,87 EUR/MWh). Pagājušā gada maijā kurināmais tika piegādāts par 23 % (124,17 EUR/toe jeb 10,68 EUR/MWh) dārgāk, salīdzinot ar 2020. gada maiju. Maijā kurināmais tika piegādāts galvenokārt ar SPOT noslēgtajiem darījumiem, kuru daļa bija 73 % no visa piegādātā kurināmā, pārējā daļa tika piegādāta ar mēneša (19 %) un ilgtermiņa (7 %) līgumiem.

2020. gads Biodegvielas apmaiņas maijs pārskats, lūdzu, lasiet šeit.