Augustā ārēja tirdzniecība visaktīvāk notikusi Latvijā. Tika noslēgti īstermiņa darījumi par 1 745 MWh biokurināmā apjomu. Svērtā darījumu cena sastādīja 10,49 EUR/MWh. Salīdzinoši ar 2019.g. attiecīgu periodu cena samazinājās par 17%. Lietuvas SPOT darījumu cenas pašlaik ir par 31% zemākas nekā Latvijā. Lasīt tālāk