Atskaites

SIAP līdzekļu administrētājs rīkojas saskaņā ar 2012.gada 19.septembra Lietuvas Republikas valdības lēmumu Nr.1157 apstiprināto Sabiedriskajām interesēm atbilstošu pakalpojumu elektroenerģētikas sektorā līdzekļu administrēšanas kārtības aprakstu (turpmāk – SIAP administrēšanas apraksts).

Atskaites tiek iesniegtas lietuviešu valodā.