2015 m. rugsėjo 16 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutarimu Nr. 1002 priėmė Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje lėšų administravimo tvarkos aprašo pakeitimus, kuriais, be viso kito, nustatė, kad nuo 2015 m. spalio 1 d. VIAP lėšas iš prie perdavimo tinklo prijungtų asmenų tiesiogiai surenka VIAP lėšų administratorius BALTPOOL UAB.