VIAP lėšos ir kainos

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba kiekvieniems kalendoriniams metams nustato VIAP lėšų biudžetą ir kainas.

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba taip pat nustato ir skelbia:

  • metinę elektros energijos rinkos kainą, kuri naudojama nustatant VIAP lėšų biudžetą bei apskaičiuojant VIAP teikimo tvarkos aprašo 7.2 ir 7.3 punktuose nustatytas paslaugas teikiantiems asmenims mokėtinas VIAP lėšas:

2020 metinė elektros energijos rinkos kaina;

2019 metinė elektros energijos rinkos kaina;

2018 metinė elektros energijos rinkos kaina;

2017 metinė elektros energijos rinkos kaina;

2016 metinė elektros energijos rinkos kaina;

2015 metinė elektros energijos rinkos kaina;

2014 metinė elektros energijos rinkos kaina;

2013 metinė elektros energijos rinkos kaina.