Surinktos, išmokėtos VIAP lėšos (su PVM) ir VIAP lėšų likutis, mln. EUR