Išmokėtos VIAP lėšos

Išmokėtos VIAP lėšos (su PVM), mln. EUR