Atsižvelgdami į biokuro rinkos dalyvių pateiktus pasiūlymus dėl specifikacijų tikslinimo siekiant aiškumo ir tikslumo, teikiame rinkos dalyviams ir asocijuotoms organizacijoms pirminį atnaujintų biržoje prekiaujamų produktų specifikacijų projektą diskusijoms.