Prekyba valstybiniuose miškuose pagaminta žaliavine mediena ir miško kritimo liekanomis (toliau – mediena) vykdoma per elektroninę medienos pardavimo sistemą (toliau – EMPS). Nuo 2018 m. sausio 1 d. EMPS administruoja BALTPOOL UAB (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017-12-20 nutarimas Nr. 1092 „Dėl elektroninės medienos pardavimo sistemos administratoriaus paskyrimo“).

Elektroninė medienos pardavimų sistema pasiekiama adresu https://emps.baltpool.eu.

Asmenys, norintys tapti EMPS dalyviu ir vykdyti prekybą mediena per EMPS, Administratoriui el. paštu ue.looptlab@aneidem turi pateikti šiuos dokumentus:

  • užpildytą EMPS dalyvio anketą;
  • EMPS dalyvio (juridinio asmens) įsteigimo valstybės Juridinių asmenų registro išrašą;
  • EMPS dalyvio (juridinio asmens) vadovo / EMPS dalyvio (fizinio asmens) asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją. (Šio dokumento pateikti nereikalaujama, kai EMPS dalyvio anketą fizinis asmuo / juridinio asmens vadovas pasirašo kvalifikuotu elektroniniu parašu, leidžiančiu identifikuoti asmens tapatybę).

Asmuo teikdamas EMPS dalyvio anketą besąlygiškai patvirtina, kad yra tinkamai susipažinęs su EMPS naudojimo sąlygomis ir įsipareigoja jų laikytis.

Administratorius per 5 darbo dienas nuo užpildytos EMPS anketos ir kitų registracijai reikalingų dokumentų gavimo dienos patvirtins asmens registraciją ir EMPS dalyvio anketoje nurodytu elektroninio pašto adresu atsiųs EMPS prisijungimo duomenis.

Kilus klausimams, prašome susisiekite el. paštu ue.looptlab@aneidem arba telefonu 85 239 3163.