Primename, kad Latvijos ministrų kabinetas 2020-09-15 priėmė taisykles Nr. 576 (toliau – Reikalavimai), nustatančias griežtesnius radiacinės saugos reikalavimus į Latvijos teritoriją iš bet kurios kitos valstybės įvežamam biokurui (malkinei medienai, skiedroms ir pjuvenoms), kurie turėjo būti taikomi jau nuo 2021 . sausio 1 d.

Reikalavimų taikymo pradžia atidedama iki 2020 m. balandžio 1 d. Lietuvos Respublikai ir Estijos Respublikai teisės aktų nustatyta tvarka pareiškus pastabas Latvijos Respublikai dėl Reikalavimais sukeliamų laisvo prekių judėjimo suvaržymo. Todėl iki 2020 m. balandžio 1 d. Reikalavimų turinys, tikėtinai keisis.

Tačiau, iki nėra priimti atitinkami Latvijos Respublikos teisės aktais, sudarant sandorius biržoje, pagal kuriuos biokuro pristatymo laikotarpis apima ir laikotarpį nuo 2021 m. balandžio 1 d., reikėtų įvertinti Reikalavimų  .