„Nuo 2020 m. lapkričio 24 d. įsigalioja Prekybos biokuro produktais sąlygų ir Biokuro tiekimo tipinių sąlygų pakeitimai, susiję su biokuro savitojo aktyvumo reikalavimais.

 

Atsižvelgiant į Latvijos Respublikos 2020 m. rugsėjo 15 d. priimtus reikalavimus įvežamai į Latvijos teritoriją medienai (biokurui), kurie įsigalios nuo 2021 m. sausio 1d., priimami Prekybos biokuro produktais sąlygų ir Biokuro tiekimo tipinių sąlygų pakeitimai.

Pažymėtina, kad nuo 2020 m. sausio 1 d. į Latviją įvežamo medienos biokuro užterštumas 137Cs radionuklidu privalės neviršyti 10 Bq/kg (sausoje medienoje), o kartu su įvežamu medienos biokuru turės būti pateikiama spinduliuotės bandymo ataskaita – dokumentas, parodantis krovinyje esančio radionuklido 137Cs savitojo aktyvumo lygį, pavyzdžiui, akredituotosios laboratorijos išduotas spinduliuotės pasas arba išsiuntimo šalies miškų tarnybos išduotas dokumentas su nuoroda į atitinkamą akredituotosios laboratoriją ataskaitą, arba kitas dokumentas, kuriame nurodomas krovinio savitojo aktyvumo lygis. Atsižvelgiant į šiuo reikalavimus, keičiamos biržos produktų specifikacijos (Prekybos biokuro produktais sąlygų  1, 2 ir 3 priedai) ir Biokuro tiekimo tipinių sąlygų 5.2 ir 6.17 punktai.

Prekybos biokuro produkai sąlygos (su pažymėtais pakeitimais)

Biokuro tiekimo tipinės sąlygos (su pažymėtais pakeitimais)