Informuojame, kad siekiant išvengti netikslumų nurodant Kuro kiekio ir kokybės rodiklių ataskaitų (toliau – Ataskaita) atmetimo priežastis, BALTPOOL patobulino Ataskaitų atmetimo funkcionalumą EPS.

Nuo šiol, pardavėjas nesutikdamas su Ataskaitoje pirkėjo pateiktomis kokybinių rodiklių reikšmėmis, EPS atmesdamas Ataskaitą turės tiksliai pažymėti, su kuriomis konkrečiai kokybinių rodiklių reikšmėmis nesutinka. Tiksli Ataskaitos atmetimo informacija bus automatiškai perduota pirkėjui ir BALTPOOL.

Daugiau informacijos apie Ataskaitos atmetimo procedūrą rasite „Kokybės ataskaitos derinimo per EPS atmintinėje“.