Toliau tobulindami biržos procesus, informuojame, kad atnaujinome Rinkos formuotojų veikimo taisykles. Pagrindiniai pasikeitimai:  

  • Nustatoma, kad rinkos formuotojai nuo šiol galės pateikti pavedimus ir dėl einamosios kalendorinės savaitės sandorių;  
  • A kategorijos dalyviams suteikiamas papildomas užtikrinimo priemonių limitas suvienodinamas su B kategorijos dalyviams suteikiamu limitu;  
  •  Patikslinamos nuostatos dėl rinkos formuotojams suteikiamų naudų už atliekamas rinkos formuotojų funkcijas.  

Minėti pakeitimai įsigalioja nuo 2021 m. vasario 2 d. (įskaitant).  

Su pakeistais dokumentais galite susipažinti čia:  

Pagarbiai 

Tarptautinė biokuro birža
BALTPOOL UAB