• Vasario mėnesį VMU paskelbė 99 aukcionus. Juose bendrai buvo pasiūlyta 34,3 tūkst. m3 medienos produktų. Lyginant su sausio mėnesiu pasiūlytos medienos kiekis sumažėjo 11 %, o parduotos medienos dalis sumažėjo 13 %. Aukcionus organizavo 20 VMU padalinių.
  • Vasario mėnesį medienos SPOT indeksas fiksavo 60,74 Eur/m3 indekso reikšmę. Lyginant indekso reikšmę su atitinkamu laikotarpiu praėjusiais metais, matomas 40,6 % augimas. Lyginant su sausio mėnesiu – 0,9 % augimas.
  • Reikšmingiausi kainų pasikeitimai fiksuoti pjautinių rąstų sortimentuose, kurių kaina augo 12 % (iki 90,44 Eur/m3). Lyginant kainą su pernai metų tuo pačiu laikotarpiu augimas siekia 29 %.
  • Likusių suprekiautų sortimentų kainų svyravimas lyginant su praėjusiu mėnesiu siekė nuo -2,5 % iki 2 %.

BALTPOOL medienos kainos (SPOT) indeksas

TOP sortimentų medienos prekyba EMPS trumpalaikiuose aukcionuose

TOP sortimentų prekyba EMPS trumpalaikiuose aukcionuose

Sortimentai Kiekis, ktm Kiekio pokytis per mėnesį Kiekio dalis  TOP5 sort. apimtyje Kaina, Eur/ktm Kainos pokytis per mėnesį Kainos pokytis per metus
Baltpool Timber Spot indeksas Indeksas 11 785 -27% 100% 60,74 0,95% (60,17 Eur/m3) 40,63% (43,19 Eur/m3)
Indekso dalys:
PJ (eglė, pušis, beržas); B/C; St,Vd; L2, L3 1 610 705% 13,7% 105,46 -2,35% (108 Eur/m3) 28,02% (82,38 Eur/m3)
PJ (eglė, pušis, beržas); D; St,Vd; L2, L3 7 760 87% 65,8% 90,44 11,79% (80,9 Eur/m3) 28,21% (70,54 Eur/m3)
 TR (lapuočiai, spygliuočiai) 2 235 -67% 19,0% 79,77 0,94% (79,03 Eur/m3) 59,47% (50,02 Eur/m3)
PP (eglė, pušis, beržas) 180 -10% 1,5% 50,33 1,68% (49,5 Eur/m3) 36,06% (36,99 Eur/m3)
PM, ML (II, III kaitrumo grupė) 0 0,0%
Kirtimo liekanos, dengtos kirtimo liekanos  0 0,0%

 

Valstybinių miškų urėdijos regioninių padalinių prekyba trumpalaikiuose aukcionuose

EMPS trumpalaikiuose aukcionuose parduoti medienos sortimentai

KA – kirtimo liekanos; KAD – dengtos kirtimo liekanos; KAK – kirtimo liekanos kirtavietėje; KL – kietųjų lapuočių trumpuoliai; ML – malkos; PM – plokščių mediena; PJ – pjautinieji rąstai; PP – popierrąsčiai; TR – tarrąsčiai; St – stambioji mediena, plongalio skersmuo ≥32 cm; Vd – vidutinioji mediena, plongalio skersmuo 20-31 cm; Sm – smulkioji mediena, plongalio skersmuo ≤19 cm; L1 – sortimento ilgio klasė, ≤2,9 m; L2 – sortimento ilgio klasė, 3,0 – 3,9 m; L3 – sortimento ilgio klasė, 4,0 – 6,0 m; L4 – sortimento ilgio klasė, 6,1 – 8,9 m.