• Kovo mėnesį VMU paskelbė 104 aukcionus. Juose bendrai buvo pasiūlyta 39,9 tūkst. m3 medienos produktų. Lyginant su vasario mėnesiu, pasiūlytos medienos kiekis padidėjo 16 %, o parduotos medienos dalis padidėjo 113 %. Aukcionus organizavo 25 VMU padaliniai.
  • Kovo mėnesį medienos SPOT indeksas fiksavo 69,96 Eur/m3 indekso reikšmę. Lyginant indekso reikšmę su atitinkamu laikotarpiu praėjusiais metais, matomas 63,7 % augimas. Lyginant su vasario mėnesiu – 15,2 % augimas.
  • Reikšmingiausi kainų pasikeitimai fiksuoti pjautinių rąstų sortimentuose, B/C kokybės klasėse, kurių kaina augo 15 % (iki 121,58 Eur/m3). Lyginant kainą su pernai metų tuo pačiu laikotarpiu augimas siekia 40 %.
  • Po dviejų mėnesių pertraukos buvo sudaryti sandoriai plokščių medienos sortimentui, kaina siekė 56,50 Eur/m3. Lyginant kainą su pernai metų tuo pačiu laikotarpiu augimas siekia 160 %.
  • Po trijų mėnesių pertraukos buvo sudaryti sandoriai kirtimo liekanoms, kaina siekė 31,00 Eur/m3. Lyginant kainą su pernai metų tuo pačiu laikotarpiu augimas siekia 142 %.

Pasaulinė medienos rinka

Pasaulinė medienos rinka kaip visada pasidalinusi į dvi dideles stovyklas: JAV ir Europos, kuriose formuojasi skirtingi lūkesčiai. Kovo mėnesio pabaigoje JAV medienos kainos indeksas, lyginant su indeksu mėnesio pradžioje, krito daugiau nei 20 %. Artėjant statybų sezono pradžiai, rinkos dalyviai neramiai stebi nekilnojamojo turto rinką. Kylant kainoms, vidutinio namo kaina viršijo 0,5 mln. JAV dolerių ribą. Toks beprecedentis kainos kilimas iššaukė nekilnojamojo turto sandorių skaičiaus sumažėjimą. Medienos rinka JAV labai priklauso nuo nekilnojamojo turto rinkos aktyvumo, todėl rinkos dalyviai darosi atsargūs. 

Tuo tarpu Europoje situacija visiškai kitokia. Sankcijos Rusijai, kurios pilna apimtimi įsigalios birželio pradžioje, sumažins medienos pasiūlą. Tikėtinas medienos deficitas rinkoje visus neramina labiau nei galimas paklausos sumažėjimas ar apskritai galima recesija ekonomikoje. 

Rusija yra didžiausia medienos produktų eksportuotoja pasaulyje. Apytikriai apie 40 % eksporto skiriama Kinijai, likusi dalis – Europos rinkoms. Didžiausia Rusijos eksporto partnerė Europoje yra Suomija, kurios žaliavos problemos gali pasiekti ir Lietuvos rinką.   

TOP sortimentų medienos prekyba EMPS trumpalaikiuose aukcionuose 

TOP sortimentų prekyba EMPS trumpalaikiuose aukcionuose 

Sortimentai Kiekis, ktm Kiekio pokytis per mėnesį Kiekio dalis  TOP5 sort. apimtyje Kaina, Eur/ktm Kainos pokytis per mėnesį Kainos pokytis per metus
Baltpool Timber Spot indeksas Indeksas 25 363 116 %​  99,6 %​ 69,96  15,18 % (60,74  Eur/m3)​ 63,73 % (42,73  Eur/m3)​
Indekso dalys:
PJ (eglė, pušis, beržas); B/C; St,Vd; L2, L3 1 275​  -21 %​ 5,0 %​ 121,58​ 15,29 % (105,46  Eur/m3)​ 39,72 % (87,02 Eur/m3)
PJ (eglė, pušis, beržas); D; St,Vd; L2, L3 15 858​  204 %​ 62,3 %​ 99,93​  10,49 % (90,44​ Eur/m3) 42,82 % (69,97 Eur/m3)
 TR (lapuočiai, spygliuočiai) 7 775​ 248 %​ 30, 5%​ 84,43​ 5,84 % (79,77  Eur/m3) 59,96 % (52,78 Eur/m3)
PP (eglė, pušis, beržas)  355​  97 %​ 1,4 %​ 51,52​ 2,36 % (50,33 Eur/m3) 60,72 % (32,06 Eur/m3)
PM, ML (II, III kaitrumo grupė) 100​ 0,4 %​ 56,50​ 159,65 % (21,76 Eur/m3)
Kirtimo liekanos, dengtos kirtimo liekanos  100​ 0,4 %​ 31,00​ 141,59 % (12,83  Eur/m3)​

 

VĮ Valstybinių miškų urėdijos regioninių padalinių prekyba trumpalaikiuose aukcionuose

EMPS trumpalaikiuose aukcionuose parduoti medienos sortimentai

KA – kirtimo liekanos; KAD – dengtos kirtimo liekanos; KAK – kirtimo liekanos kirtavietėje; KL – kietųjų lapuočių trumpuoliai; ML – malkos; PM – plokščių mediena; PJ – pjautinieji rąstai; PP – popierrąsčiai; TR – tarrąsčiai; St – stambioji mediena, plongalio skersmuo ≥32 cm; Vd – vidutinioji mediena, plongalio skersmuo 20-31 cm; Sm – smulkioji mediena, plongalio skersmuo ≤19 cm; L1 – sortimento ilgio klasė, ≤2,9 m; L2 – sortimento ilgio klasė, 3,0 – 3,9 m; L3 – sortimento ilgio klasė, 4,0 – 6,0 m; L4 – sortimento ilgio klasė, 6,1 – 8,9 m.​