• Balandžio mėnesį VMU paskelbė 73 aukcionus. Juose bendrai buvo pasiūlyta 38,0 tūkst. m3 medienos produktų. Lyginant su kovo mėnesiu, pasiūlytos medienos kiekis sumažėjo 5 %, o parduotos medienos dalis sumažėjo 4 %. Aukcionus organizavo 23 VMU padaliniai.
  • Balandžio mėnesį medienos SPOT indeksas fiksavo 72,19 Eur/m3 indekso reikšmę. Lyginant indekso reikšmę su atitinkamu laikotarpiu praėjusiais metais, matomas 63,4 % augimas. Lyginant su kovo mėnesiu – 3,2 % augimas.
  • Reikšmingiausi kainų pasikeitimai fiksuoti tarrąsčių sortimente, kurių kaina augo 8,2 % (iki 91,35 Eur/m3). Lyginant kainą su pernai metų tuo pačiu laikotarpiu augimas siekia 58 %.
  • Pjautinių rąstų B/C ir D klasės sortimentų kainos auga antrą mėnesį iš eilės, lyginant su kovo mėnesiu augimas siekė apie 3 %. Lyginant kainą su pernai metų tuo pačiu laikotarpiu vidutinis augimas siekia 35 %.

Pasaulinė medienos rinka

Balandį medienos rinka kartu su kitomis žaliavų rinkomis toliau išgyveno kainų piką, tačiau jau jaučiamas sulėtėjimas. JAV rinka vėsta: balandžio mėnesio pabaigoje JAV medienos kainos indeksas, lyginant su indeksu mėnesio pradžioje, krito daugiau nei 5 %, o Pasaulio banko skelbtoje žaliavų rinkos apžvalgoje (angl. Commodity Market Outlook) numatomas žaliavų kainų stabilizavimasis. Medienos kainai 2022 m. prognozuojamas 4,5 % kritimas, o 2023 m. 3,7 % augimas. Tolimesnėje perspektyvoje Pasaulio bankas prognozuoja, jog nuo 2024 m. pabaigos tiek medienos, tiek ir kitų žaliavų kainos pradės nuosekliai kristi žemyn. JAV federalinė rezervų sistema pradeda ekonomikos atvėsinimą ir didina palūkanų normą, o tai turės neigiamų pasekmių JAV būsto rinkos, o kartu ir medienos paklausai.

Europoje besibaigiant šildymo sezonui, neramumų kelia žaliavos pasiūlos iššūkiai. Sumažėjusi medienos pasiūla Vidurio Europoje ir Rusijos invazija į Ukrainą dar daugelį metų turės įtakos Europos pramonei, prekybos srautams ir miško produktų kainoms. Lentpjūvės turės iš naujo sutelkti dėmesį į medienos konversijos efektyvumą ir mažo skersmens pjovimo galimybes, pluošto pramonės įmonės turėtų apsvarstyti alternatyvias pluošto rūšis ir medienos pluošto šaltinius, o miško savininkams bus naudinga aktyvesnė ir efektyvesnė miškotvarka. Be to, tarptautinės rinkos turės prisitaikyti prie sumažėjusios Europos spygliuočių medienos rąstų ir medienos eksporto pasiūlos.

TOP sortimentų medienos prekyba EMPS trumpalaikiuose aukcionuose 

TOP sortimentų prekyba EMPS trumpalaikiuose aukcionuose 

Sortimentai Kiekis, ktm Kiekio pokytis per mėnesį Kiekio dalis  TOP5 sort. apimtyje Kaina, Eur/ktm Kainos pokytis per mėnesį Kainos pokytis per metus
Baltpool Timber Spot indeksas Indeksas 26 813 5% 100,0 % 72,19 3,19 % (69,96 Eur/m3) 63,36 % (44,19 Eur/m3)
Indekso dalys:
PJ (eglė, pušis, beržas); B/C; St,Vd; L2, L3 3 825 200% 14,3 % 124,57 2,46 % (121,58 Eur/m3) 37,42 % (90,65 Eur/m3)
PJ (eglė, pušis, beržas); D; St,Vd; L2, L3 14 185 89% 52,9 % 102,87 2,94 % (99,93 Eur/m3) 33,34 % (77,15 Eur/m3)
 TR (lapuočiai, spygliuočiai) 7 378 -5% 27,5 % 91,35 8,20 % (84,43 Eur/m3) 58,21 % (57,74 Eur/m3)
PP (eglė, pušis, beržas) 25 -93% 0,1 % 53,00 2,87 % (51,52 Eur/m3) 72,13 % (30,79 Eur/m3)
PM, ML (II, III kaitrumo grupė) 1 400 1300% 5,2 % 56,90 0,71 % (56,5 Eur/m3) 173,43 % (20,81 Eur/m3)
Kirtimo liekanos, dengtos kirtimo liekanos  0 0,0 % 0,00 -100,00 % (31 Eur/m3) -100,00 % (10,9 Eur/m3)

 

VĮ Valstybinių miškų urėdijos regioninių padalinių prekyba trumpalaikiuose aukcionuose

EMPS trumpalaikiuose aukcionuose parduoti medienos sortimentai

KA – kirtimo liekanos; KAD – dengtos kirtimo liekanos; KAK – kirtimo liekanos kirtavietėje; KL – kietųjų lapuočių trumpuoliai; ML – malkos; PM – plokščių mediena; PJ – pjautinieji rąstai; PP – popierrąsčiai; TR – tarrąsčiai; St – stambioji mediena, plongalio skersmuo ≥32 cm; Vd – vidutinioji mediena, plongalio skersmuo 20-31 cm; Sm – smulkioji mediena, plongalio skersmuo ≤19 cm; L1 – sortimento ilgio klasė, ≤2,9 m; L2 – sortimento ilgio klasė, 3,0 – 3,9 m; L3 – sortimento ilgio klasė, 4,0 – 6,0 m; L4 – sortimento ilgio klasė, 6,1 – 8,9 m.​