2020 m. kovo 19 d.

Biokuro biržos operatorius BALTPOOL UAB (toliau – Operatorius) iš dalyvių gavo paklausimų, kaip šiuo karantino laikotarpiu reikėtų imti atsarginius ėminius, siekiant išvengti galimo kontakto perimant atsarginio ėminio formavimui skirtą talpą iš pardavėjo atstovų. Teikiame savo rekomendacijas šiuo klausimu.

Primename, kad galiojančios Biokuro tiekimo tipinių sąlygų nuostatos nustato, kad talpas atsarginiams ėminiams privalo pateikti pardavėjas. Ši taisyklė lieka galioti. Tačiau jeigu pirkėjo atstovas, formuojantis biokuro ėminius biokuro priėmimo laikotarpiu, siekdamas išvengti kontakto su pardavėjo atstovu nenori priimti jo pateiktos atsarginio ėminio formavimui skirtos talpos, mūsų vertinimu, atsarginis ėminys turėtų būti formuojamas vienu iš šių būdų:

1. Tokiu atveju pirkėjas turėtų atsarginį ėminį suformuoti į savo (t. y. pirkėjo) talpą. Suformavęs atsarginį ėminį, tuo atveju, jeigu atsarginis ėminys atiduodamas pardavėjui, jį paliktų specialiai mėginių perdavimui paskirtoje vietoje, iš kurios atsarginį ėminį pasiimtų pardavėjas, pasitraukus pirkėjo atstovui.

2. Jeigu pirkėjas nepageidauja formuoti ėminio 1-uoju nurodytu būdu (t. y. į savo talpą), tuomet rekomenduojame tokią procedūrą:

a. Pirkėjas suformuoja bendrą ėminį.
b. Po ėminio ketvirčiavimo, atsarginio ėminio formavimui skirtą ėminio dalį palieka ėminio ketvirčiavimo vietoje;
c. Pirkėjo atstovas pasitraukia saugiu atstumu;
d. Pardavėjo atstovas, stebint pirkėjo atstovui saugiu atstumu, paliktą ėminio dalį susideda į savo talpą (maišelį), jį užplombuoja, nufotografuoja ir (ar) vieną plombos šaknelę palieka pirkėjo atstovui.

Ėminių paėmimo faktas įforminamas, kaip jau esame nurodę savo 2020 m. kovo 17  d. rekomendacijoje, gali būti atliekamas šalims apsikeičiant el. laiškais, nurodant tiek pagrindinio ir atsarginio ėminių plombų numerius ir (ar) fotografijas.

Ėminio paėmimo metu rekomenduojame naudoti apsaugos priemones: vienkartines pirštines ir (ar) dezinfekcinius skysčius, išlaikyti saugų atstumą (ne mažiau nei 2 m.) nuo kitų asmenų.

Siekdami suteikti reikiamą pagalbą dalyviams šiuo laikotarpiu, sukūrėme savo tinklalapyje naują skiltį „Rekomendacijos karantino laikotarpiu“, kurioje talpinsime savo rekomendacijas dalyviams dėl sandorių vykdymo šiuo laikotarpiu.

Kilus bet kokių klausių – visada prašome kreiptis.

Biokuro birža BALTPOOL
tel. +370 5 239 3158
el. p. biomass@baltpool.eu