Dėkojame už Jūsų atsakymus apklausoje dėl ilgalaikių sandorių kainų indeksavimo modelio. Atsižvelgiant į apklausos rezultatus, taip pat vykusias diskusijas su politiką formuojančių ir rinkos priežiūrą vykdančių institucijų atstovais, nuspręsta į prekybą įtraukti indeksuotus modelius pagal A variantą – sandorio kaina indeksuojama pagal indekso reikšmės pokytį šildymo sezono metu.

Primename pagrindinius šio modelio principus:

  1. Teisė sudaryti tokius sandorius suteikiama TIK galutiniams biokuro vartotojams – šilumos ir (ar) elektros energijos gamintojams.
  2. Minėti dalyviai tokių sandorių galės sudaryti daugiausiai iki 30 proc. jų praėjusiais kalendoriniais pagal biržoje sudarytus sandorius gauto kuro.
  3. Indeksuojami galės būti TIK ketvirtiniai ir pusmetiniai biokuro įsigijimo sandoriai dėl tiekimo šildymo sezono laikotarpiu (WIN, Q4, Q1), sudaryti pagal specialiąją sąlygą – indeksuotas sandoris.
  4. Indeksuojami galės būti TIK sandoriai dėl smulkintos medienos produktų: SM1, SM1W, SM2, SM3, SM3D.
  5. Dalyviai biržoje varžosi kaip ir įprastai – dėl sandorio kainos. Aukcione nustatyta kaina taikoma pirmas 4 tiekimo laikotarpio savaites.
  6. 5-ąją savaitę sandorio kaina indeksuojama pagal tai, kiek pasikeitė Baltpool indekso vertės vidurkis per pirmas keturias sandorio vykdymo savaites.

Žemiau pateikiame pavyzdį ir istorinius duomenis už 3 praėjusius sezonus, kaip būtų keitusi tokių sandorių kaina.

Sandorio veikimo pavyzdys:

Sandoris sudaromas už 26 Eur/MWh. Pirmas 4 savaites biokuras tiekiamas už 26 Eur/MWh. Per tą patį laikotarpį Indekso vidurkio (1, 2, 3 ir 4 savaitės Indeksų vidurkis) vertė pakyla 5 % (2, 3, 4 ir 5 savaitės Indeksų vidurkis). Atitinkamai, 5-ąją savaitę biokuras bus tiekiamas už 26 * 1,05 = 27,3 Eur/MWh kainą.

Istoriniai duomenys:

Šis produktas kuriamas atsižvelgiant į esamą rinkos situaciją ir siekį pagerinti sąlygas biokuro pirkėjams ir pardavėjams pasiekti susitarimą dėl biokuro pirkimo-pardavimo sandorių sudarymo kitam šildymo sezono laikotarpiui. Siekdami atsakyti į Jums kylančius klausimus, šį ketvirtadienį (birželio 16 d.) 10.00 val. organizuojame virtualią diskusiją, kurios metu atsakysime į Jums kylančius klausimus.

Nuoroda į renginį „Teams“

 

Pagarbiai  

Energijos išteklių biržos operatorius 

BALTPOOL UAB