„Elektroninės valstybiniuose miškuose pagamintos žaliavinės medienos ir miško kirtimo liekanų pardavimo sistemos (toliau – EMPS) administratorius BALTPOOL UAB (toliau – Administratorius), atsižvelgdamas į medienos aukcionų dalyvių ir Administratoriaus veiklą prižiūrinčių institucijų pasiūlymus ir pastabas, 2021-07-09 priėmė Elektroninės medienos pardavimo sistemos naudojimo sąlygų pakeitimus, kurie įsigalios nuo 2021-07-12 priimtais pakeitimais:

  • Aiškiai įtvirtinama, kad prasidėjus aukciono etapui, dalyvis neturi teisės sumažinti aukciono trumpalaikėms sutartims sudaryti pasiūlyme pateiktos kainos ar kiekio ir (ar) atšaukti pateikto pasiūlymo.
  • Siekiant užkirsti kelią klaidingai įvedamai pasiūlymo kainai, EMPS sistemoje įdiegiamas naujas funkcionalumas – dalyviui įvedus pasiūlymą, kurio kaina yra daugiau kaip 20 % didesnė nei pradinė medienos kaina, ar daugiau kaip 20 % didesnė nei prieš tai dalyvio pateikta kaina, EMPS dalyviui pateiks pranešimą.
  • Detalizuojama dalyvių pretenzijų dėl registracijos į aukcioną trumpalaikėms sutartims sudaryti nepatvirtinimo tvarka – pretenzijos privalo būti pateikiamos Administratoriaus elektroninio pašto adresu ir Administratorius papildomai informuojamas telefonu ne vėliau kaip 1 valanda iki aukciono pradžios.
  • Numatoma galimybė dalyvio pradinį įnašą panaudoti kaip kito aukciono pradinį įnašą pagal dalyvio elektroniniu paštu pateiktą prašymą (nurodant šį aukcioną organizuojančio dalyvio tikslų pavadinimą ir tikslią aukciono pradžios datą ir laiką).
  • Detalizuojami Administratoriaus veiksmai sutrikus EMPS veikimui.

 

Su detalesniais Elektroninės medienos pardavimo sistemos naudojimo sąlygų pakeitimais, galima susipažinti čia.