Atsižvelgdami į gaunamus dalyvių paklausimus dėl taikomų sankcijų rusiškai ir baltarusiškai medienai bei medienos produktams, informuojame apie šioje situacijoje aktualias ES sankcijas.

Dėl Rusijos agresijos Ukrainoje ir Baltarusijos įsitraukimo į šią agresiją ES mastu taikomi energijos išteklių biržos dalyviams aktualūs draudimai, susiję su rusiškos ir (ar) baltarusiškos medienos ir medienos produktų, įskaitant biržoje prekiaujamus produktus: medienos skiedras ir medienos granules (toliau – Mediena), importu, prekyba, tiekimu į ES teritoriją.

ES Tarybai 2022-03-02 paskelbus sankcijas Medienai iš Baltarusijos, nuo 2022-03-02 draudžiama:

  1. Importuoti į ES (tiesiogiai ar netiesiogiai) Medieną, jeigu (i) jos kilmės šalis yra Baltarusija arba (ii) ji yra eksportuota iš Baltarusijos;
  2. Įsigyti (tiesiogiai ar netiesiogiai) Medieną, jeigu jos buvimo arba kilmės šalis yra Baltarusija;
  3. Vežti Medieną, jeigu jos kilmės šalis yra Baltarusija arba jeigu jie eksportuojami iš Baltarusijos į bet kurią kitą šalį;
  4. Atlikti kitus veiksmus, susijusius Medienos draudimu: tiesiogiai ar netiesiogiai teikti techninę pagalbą, tarpininkavimo paslaugas, finansavimą ar finansinę pagalbą, įskaitant išvestines finansines priemones, taip pat draudimo ir perdraudimo paslaugas, susijusius su aukščiau nurodytais draudimais.

Išimtis iki 2022-03-02 sudarytoms sutartims. Draudimai iki 2022-06-04 nėra taikomi sutartims, sudarytoms iki 2022-03-02. T. y. iki 2022-06-04 nėra draudžiama importuoti ir įsigyti (įvežti) baltarusišką Medieną, jeigu sutartys dėl jos importo, įsigijimo (įvežimo) buvo sudarytos iki 2022-03-02.

ES Tarybai 2022-04-08 penktuoju paketu paskelbė sankcijas Medienai iš Rusijos, nuo 2022-04-08 draudžiama:

  1. Importuoti, įsigyti ar perduoti į ES (tiesiogiai ar netiesiogiai) Medieną, jeigu (i) jos kilmės šalis yra Rusija arba (ii) ji yra eksportuota iš Rusijos;
  2. Teikti techninę pagalbą, tarpininkavimo paslaugas arba kitas paslaugas (tiesiogiai arba netiesiogiai), susijusias su rusiškos kilmės arba iš Rusijos eksportuota Mediena;
  3. Teikti finansavimą arba finansinę paramą (tiesiogiai ar netiesiogiai), skirtą Medienai įsigyti, importuoti ar perduoti arba susijusiai techninei pagalbai, tarpininkavimo paslaugoms ar kitoms paslaugoms teikti.

Išimtis iki 2022-04-09 sudarytoms sutartims. Draudimai iki 2022-07-10 nėra taikomi sutartims, sudarytoms iki 2022-04-09. T. y. iki 2022-07-10 nėra draudžiama importuoti ir įsigyti (įvežti) rusišką Medieną, jeigu sutartys dėl jos importo, įsigijimo (įvežimo) buvo sudarytos iki 2022-04-09.

Sankcijų taikymas subjektams, susijusiems su Rusijos agresija Ukrainoje

Vadovaujantis Tarybos Reglamentu (ES) Nr. 269/2014, privalo būti įšaldomos visos šiame reglamente nurodytų ir su Rusijos agresija Ukrainoje siejamų fizinių ir (ar) juridinių asmenų lėšos ir ekonominiai ištekliai, nesuteikiant galimybės tokiems asmenims, su jais susijusiems subjektams, organizacijoms, fiziniams ir juridiniams asmenims naudoti lėšų šių asmenų naudai.

Atsižvelgiant į tai, Operatorius rekomenduoja biržos dalyviams vykdyti nuolatinį klientų ir verslo partnerių tikrinimą ir stebėseną, užtikrinant tinkamą sankcijų taikymą.

Išsamiau su Tarptautinių sankcijų įgyvendinimu galite susipažinti čia.