BALTPOOL UAB atlygio fondą ir politiką tvirtina įmonės valdyba. Patronuojančios bendrovės EPSO-G Stebėtojų tarybos Atlygio ir skyrimo komitetas stebi, kad atlygio politika atitiktų gerosios valdysenos principus ir būtų užtikrinta darbo užmokesčio išlaidų kontrolė bei tinkamai pareigas atliekančių darbuotojų skatinimas.

SU EPSO-G įmonių grupės atlygio gairėmis kviečiame susipažinti ČIA