Lyginamoji biokuro biržos kaina

Lyginamoji biokuro biržos kaina skelbiama Elektroninėje prekybos sistemoje.

Lyginamoji biokuro biržos kaina skelbiama įgyvendinant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. kovo 3 d. nutarimu Nr. 277 patvirtintų Įmonių, veikiančių energetikos srityje, energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimų taisyklių (toliau – Energijos ar kuro pirkimų taisyklės) 21.1.2 punkto reikalavimus – t.y. sudaryti sąlygas biokuro rinkos dalyviams prieš įsigyjant biokurą kitais būdais palyginti laimėjusio pasiūlymo kainą su vidutine biokuro biržos kaina.