• BWCS (Baltpool Wood Chips SPOT) LT indekso vertė siekė 22,85 Eur/MWh. Lyginant su spalio mėnesio verte, fiksuotas -1 % indekso sumažėjimas, o palyginus su praėjusių metų to pačio laikotarpio rezultatais, indekso vertė yra 164 % aukštesnė.
  • Bendras pristatytas biokuro kiekis, lyginant su spalio mėnesiu, išaugo 18 % iki 594 760 MWh (pagal ilgalaikius kontraktus pristatyta 37 % kiekio). Lyginant su atitinkamu laikotarpiu pernai metais, pristatyto biokuro kiekis padidėjo 1 %.
  • 2021-2022 šildymo sezono tiekimo kaina šiuo metu vidutiniškai siekia 20,50 Eur/MWh. Lyginant 2020-2021 metų šildymo sezonus biokuro tiekimo kaina padidėjo 90 %.
  • Lapkričio mėnesį Latvijoje sudarytų sandorių kainos siekė 18,90 Eur/MWh.
  • Lapkričio mėnesio šilumos aukcionas buvo atšauktas, dėl pasikeitusio šilumos gamybos ir (ar) supirkimo tvarkos ir sąlygų aprašo.

Skaityti daugiau