Ataskaitos

VIAP lėšų administratorius vadovaujasi 2012 m. rugsėjo 19 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr.1157 patvirtintu Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje lėšų administravimo tvarkos aprašu (toliau – VIAP administravimo aprašas).

VIAP lėšų administratorius pagal VIAP administravimo aprašo nuostatas teikia šią informaciją:

Archyvas