Pasibaigus 2019 m. II pusmečio aukcionui buvo parduota 609 979 m3 medienos. Tai sudarė 75 proc. VMU pardavimui pasiūlytos medienos. Aukcione dalyvavo 196 medienos pirkėjai. Lyginant su I pusmečio aukciono duomenimis, pagal įvykusius sandorius visų sortimentų kainų sumažėjo vidutiniškai 22 proc.

II pusmečio aukcione labiausiai paklausūs buvo tarrąsčiai. Jų buvo parduota 100 proc., pjautinių rąstų buvo parduota 98 proc., kitų sortimentų nupirkta gerokai mažiau. Popierrąsčių – 47 proc., plokščių medienos – 41 proc., malkų – 77 proc.

2019 M. LIEPOS PREKYBOS MEDIENA APŽVALGA