Ansökningsprocessen består av fyra enkla steg:

 

1.Ansökan om rätt att handla (authority to trade)

För att få rätt att handla skickar den ansökande in ett  registreringsformulär

 

2. Undertecknande av handelsavtal (trade agreement)

Efter att ha skickat in registreringsformuläret kommer registreringsformuläret kommer kopia av börshandelsavtalet . Vänligen skriv under och skicka till oss. 

Signering med elektronisk signatur i ASiCe-format föredras, men en skannad kopia av den fysiskt signerade kopian av börshandelsavtalet är också acceptabelt.  

Genom att underteckna börshandelsavtalet bekräftar företaget att ni kommer att följa det regelverk som redogörs för i de dokument som omnämns i börshandelsavtalet. 

3. Inloggningsuppgifter för handelssystemet 

Efter att Baltpool har mottagit den signerade kopian av börshandelsavtalet erhåller företaget inloggningsuppgifter till BALTPOOL-handelssystem, som ni finner  här

4. Betalning av säkerhet  

Varje aktör som handlar på handelsplatsen måste depositiondeponera en säkerhet innan handel kan genomföras. All information om säkerheter finner ni här