Läti ministrite kabinet võttis vastu eeskirja nr. 576, millega kehtestas 1. jaanuarist 2021. a. rangemad kiirgusohutusnõuded, mida kohaldatakse muust riigist Läti territooriumile imporditavale biokütusele (küttepuud, hakkepuit ja saepuru).

PANGE TÄHELE, ET NÕUDEID KOHALDATAKSE KÕIKIDELE BIOKÜTUSE TARNETELE LÄTI  TERRITOORIUMILE ALATES 01.01.2021, SÕLTUMATA SELLEST, ET TEHING, MILLE ALUSEL TARNET TEOSTATAKSE, ON SÕLMITUD VAREM.

Alates 01.01.2021 jõustuvad need nõuded:

 • Biokütuse lastis oleva radionukliidi 137Cs eriradioaktiivsus ei tohi kuivas puidus ületada 10 Bq/kg.

Pange tähele, et radionukliidi 137Cs eriradioaktiivsus tuleb tuvastada püsiva massini kuivatatud puidus.

 • Saatekirjale tuleb lisada radioloogilise kontrolli dokumendi originaal / kinnitatud koopia (selle koopia võib kinnitada ka biokütuse müüja / importija ise):
  • akrediteeritud labori väljastatud kiirituspass;
  • puidu saatja riigi metskonnas välja antud dokument koos viitega akrediteeritud labori asjakohasele dokumendile;
  • või mõni muu dokument, mis näitab akrediteeritud labori määratud partii 137Cs eriradioaktiivsust lastis.
 • Radioloogilist kontrolli võib läbi viia ainult akrediteeritud labor.

Praegu osutab sellist teenust Leedus ainult Kiirguskaitsekeskus.

 • Lisapiirangud Lätis töötava põletusseadme operaatorile (elektrijaam / katlamaja), kes kasutab teisest riigist Lätti imporditud biokütust:
  • peab säilitama radioloogilise kontrolli dokumente viis aastat ja esitama need kontrolliasutuste nõudel.
  • kui põletusseadme nimisoojustõhusus ületab 5 MW, tuleb küttehooajal (oktoobrist aprillini) üks kord kuus läbi viia tekkinud tuha radioloogiline uuring.

Eeskirja originaalkeeles leiate siit: Läti ministrite kabineti 15.09.2020 eeskiri nr. 576