Müük börsis

Korralduse esitamine börsi

Ostu ja/või müügi korraldusi esitatakse elektroonilises müügisüsteemis (EMS).

Korralduste esitamine algab kolmandal nädala tööpäeval kl 8.00.

Korralduste esitamine lõpeb oksjoni päeval (teine nädala kalendripäev kl 10.30 (ostukorralduse puhul) ja kl 11.00 (müügikorralduste puhul).

AEG OSALEJAD-OSTJAD OSALEJAD-MÜÜJAD
8.00-10.30
 • Esitavad korraldusi
 • Võtavad korraldused tagasi
 • Muudavad hinda
 • Esitavad korraldusi
 • Võtavad korraldused tagasi
 • Muudavad hinda
10.30-11.00
 • Võtavad korraldused tagasi
 • Esitavad korraldusi
 • Võtavad korraldused tagasi
 • Muudavad hinda
11.00-12.00
 • Vähendavad hinda

Valitud tarneperioodist sõltumata biokütuse ostu- või müügikorralduste esitamisel sisestatakse nädala jooksul tarnitava või vastuvõetava biokütuse kogus.

Oksjon

Oksjoni päev on nädala teine tööpäev.

Oksjoni ajal tehakse tehinguid esitatud müügi- ja ostukorralduste alusel. Tehingud sõlmitakse üksnes siis, kui järgmised tingimused on täidetud:

 1. Ostetakse ja müüakse sama toode, s.o biokütuse liik ja tarneperiood on vastavuses.
 2. Ostja väljal esitatud tarneviis (nt tarnimine suurkottides, maha laadimine ostja poolt) on müüja jaoks vastuvõetav, s.o on kooskõlas müüja korralduses esitatud tarneviisiga.
 3. Ostja väljal esitatud müügi eritingimused on müüja jaoks vastuvõetavad, s.o müüja avaldab korralduses nõusoleku tarnima esitatud eritingimustel.
 4. Müüja esitatud maksimaalne tarne kaugus on väiksem või võrdne vahemaaga ostja asukohani.
 5. Tehingut tehakse üksnes siis kui korralduse kogus (või täitmata jäänud selle osa) on suurem või võrdne minimaalse vastavas korralduses esitatud tehingu kogusele.
 6. Müügi korralduse hind1 on väiksem või võrdne ostukorralduse hinnaga.

1Tehingu lõpphind arvutatakse arvestades individuaalse tarne vahemaaga.

Oksjon viiakse läbi ostja oksjoni printsiibil, s.o igale ostukorraldusele esitatakse kõik müügipakkumised, mis vastavad eelkirjeldatud tingimustele.

Ostu- ja müügikorraldused grupeeritakse suurima positiivse vahe ostja ja müüja hinna vahel. Paaristatud korralduste vahel tehakse tehing. Sellisel juhul kui grupeeritud ostu- ja müügikorralduste kogused ei lange kokku, ostmata või müümata korralduse kogus jääb börsi süsteemi ja osaleb järgmistes tehingutes (kuni lõpeb korralduste kehtivus). Juhul kui korralduse jääk on väiksem kui ettenähtud minimaalne tehingu kogus, teostamata korralduse osa tühistatakse automaatselt. See tehingute tegemise tsükkel korratakse nii kaua kuni börsis on korraldusi, mis vastavad tehingu tegemise jaoks vajalikele tingimustele.

Tehingu tegemise kord:


Skeemis teostavad oma korraldused täies ulatuses müüjad I, II ja III, müüja IV korraldus täidetakse osaliselt. Müüjad I, II ja III saavad biokütuse eest hinna, mida esitab müüja IV, s.o ostja maksab kõikidele müüjatele müüja IV poolt esitatud hinda.
Tuleb märkida, et ostja maksab viimase müüja hinda ja mitte seda, mille sisestas korraldusse ostja (märgistatud tumesinise joonega).

Tehingute tegemine

Biokütuse börsil tehakse tehinguid elektroonilisel teel osalejate esitatud korralduste alusel. Elektrooniliselt tehtud tehingud on kehtivad ja osapooltele kohustuslikud ning omab samasugust õiguslikku toimet nagu kirjalikult sõlmitud tehingud. Börsil peetakse tehingud sõlmituks müügitulemuste avalikustamise hetkest. Müügitulemused kuulutatakse välja oksjoni päeval kl 13.00 ja 16.30 vahel.

Pärast müügitulemuste avalikustamist esitatakse korralduste, mille alusel tehti tehinguid, osalistele EMS ja (või) teiste sidevahendite abil koostatud biokütuse ostu-müügi lepingute elektroonilised eksemplarid.