Laboratooriumite nimekiri

Reglemendis ja biokütuse pakkumise tüüptingimustes ettenähtud juhtudel ja korras võidakse teostada biokütuse kvaliteedi uuringud, mille tulemused esitatakse operaatorile. Uuringuid võib teha järgmistes sõltumatutes laboratooriumites: