Aktsionärtd

  • Baltpool on osaühing. BALTPOOL asutati 10. detsembril 2009. a. Ettevõtte asutajaks ja ainsaks aktsionäriks oli Leedu põhivõrguettevõtja Litgrid.
  • 18. mail 2011. a võttis AB Klaipėdos nafta üle 33% BALTPOOL aktsiatest.
  • 1. märtsil 2016. a andis Litgrid kõik talle kuuluvad 67% BALTPOOL aktsiad ettevõttele EPSO-G.