20 %
65 %

1 %
10 %

17
21


Calculated energetic value:

%
%
MJ/kg
kg/bulk cubic meter
m3
t

Beräkningar görs enligt krav i Solid Biomass accounting rules.

Enligt data insamlad av Energy Exchange Operator, består levererad biomassa normalt av material motsvarande följande parametrar:

Fukthalt Askhalt Värmevärde för
askfri torrsubtans
% % MJ/kg
Flis 42,4 1,8 19,1
Träpellets 7,3 1,0 19,1

Den verkliga mängden biomassa ska beräknas genom analys av provtagning i laboratorie.