Allmän Sekretessspolicy

I följande sekretessspolicy ger vi dig information om hur BALTPOOL UAB (juridisk enhetskod: 302464881, adress: Žalgirio g. 90 (Business Center CITY, byggnad D, 5: e våningen) 09303 Vilnius, Republiken Litauen) (vidare kallat Företaget) behandlar dina personuppgifter som du lämnar till Företaget genom att besöka Företagets kontor, webbplats eller genom att kontakta företaget via e-post eller telefon.

Baltpool tillhör företagsgruppen EPSO-G Dataskyddsombud för EPSO-G är Romas Zienka; e-post adress: tl.gospe@akneiz.samor, telefonnummer: +370 612 58162.

 

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Det finns tre huvudgrupper av personuppgifter som Baltpool hanterar, beroende på hur företaget har fått information om dig:

 • uppgifter som du personligen tillhandahåller oss;
 • uppgifter som automatiskt samlas in när du besöker företagets webbplats, ansluter och interagerar i företagets handelssystem, anländer till företagets kontor eller kontaktar oss via e-post;
 • uppgifter som erhållits från andra källor, till exempel ifrån dina kreditinstitut, institut som bedömer börsmedlemmarnas solvens / kreditvärdighet och andra datakällor.

 

Genom att acceptera bestämmelserna i denna allmänna sekretesspolicy, samtycker du till att företaget, enligt någon av metoderna som anges i detta dokument, behandlar följande uppgifter om dig:

 • namn efternamn,
 • arbetsplats, jobbtitel,
 • IP-adress,
 • data som identifierar anslutningar till handelssystem (användarnamn, lösenord), sekvens av systemanvändarens åtgärder;
 • e-postadress, telefonnummer, adress, annan kontaktinformation.

 

Företaget kommer att behandla följande uppgifter i vissa särskilda fall. Vi informerar i varje specifikt fall och när det krävs enligt lag, ber vi om samtycke från varje enskild aktör:

 • bild(er),
 • födelsedatum, personnummer, bankkontouppgifter,
 • Uppgifter om brottsregister, uppfyllande av skatteförpliktelser och annan information av liknande slag som syftar till att dokumentera leverantörens (dess representants) lämplighet att genomföra ett offentligt kontrakt;
 • information om utbildning, kopior av utbildningsdokument,
 • Intresseförklaring,
 • kopior av enskilt verksamhetsintyg eller andra certifikat som utfärdats till er av myndigheter eller certifieringsinstitut.
 • beskrivningar av arbetserfarenhet, kvalifikationer, färdigheter, professionella förväntningar.

 

För vilka syften samlar vi in ​​personuppgifter?

Information om dig samlas in och behandlas för följande ändamål:

 • för att säkerställa tillgänglighet, stabilitet och användarvänlighet för tillhandahållandet av tjänster i handelssystem – data samlas in och registreras automatiskt  vid besök av företagets företagets webbplats http://www.baltpool.eu och i handelssystem som använder funktionella och obligatoriska kakor (cookies), den period för bearbetning av de uppgifter som företaget erhållit för detta ändamål beror på vilken funktion de utför:

 

Namnet på cookien Ändamål Giltighet
PHPSESSID För att stödja en användarsession Giltigt tills webbläsaren stängs av
_ga Används av Google Analytics för att få trafikdata, surftid, webbläsare Giltig i 2 år
_gid Används av Google Analytics för att få trafikdata, surftid, webbläsare Giltigt tills webbläsaren stängs av
pll_language Används för att komma ihåg sidans språk så att språket väljs automatiskt nästa gång ni besöker. Giltig i 1 år
__cfduid Används för att lagra datatabellinställningarna för DataTables Gäller i 24 timmar
1P_JAR Används för användarspårning och anpassning av annonser Gäller i 24 timmar

 

 • för att ingå och genomföra kontrakt – om behovet av att korrekt utföra det avtal som ingåtts med den registrerade eller att vidta åtgärder innan avtalet ingås på begäran av den registrerade. De uppgifter som samlas in för detta ändamål lagras i tio år efter det att avtalet upphörde;
 • för att organisera och genomföra offentlig upphandling – Personuppgifterna för deltagarna i upphandlingen behandlas på grund av behovet av att utföra ett framtida offentligt upphandlingskontrakt eller genom att vidta åtgärder innan avtalet ingås, på begäran av den registrerade. För detta ändamål lagras uppgifterna i tio år efter att upphandlingsförfarandena har avslutats;
 • de uppgifter som mottas för val av kandidater för ett jobb i företaget eller kandidater som ansöker om att bli aktörer i företagets kollegiala organ och administration av databasen och verifiering av kandidater behandlas enligt samtycke och raderas senast två år efter datumet för sådant samtycke; uppgifterna ska raderas omedelbart efter utgången av tidsgränsen för att bestrida resultaten av valet i fråga;
 • De uppgifter som erhållits i syfte att publicera verksamheten lagras och kan användas i ett år efter dagen för ditt tillstånd, såvida du inte informerar oss i förväg om återkallandet av ditt samtycke.

 

Hur behandlas personuppgifter?

I systemet inskrivna personuppgifter kommer att behandlas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för enskilda personer med avseende på hantering av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46 / EG (allmän dataskyddsförordning), Republiken Litauens lag om rättsligt skydd av personuppgifter och andra rättsakter. Personuppgifter behandlas ansvarsfullt och säkert. Företaget ska genomföra lämpliga tekniska och organisatoriska datasäkerhetsåtgärder för att skydda behandlade personuppgifter från oavsiktlig eller olaglig förstörelse, skada, ändring, förlust, avslöjande samt från annan eventuell olaglig behandling. Lämpliga åtgärder skall fastställas med hänsyn till de risker som uppstår vid behandling av personuppgifter.

 

Överföring och utlämnande av uppgifter till tredje part

De personuppgifter som registrerats i Baltpoolsystemet är inte offentligt tillgängliga, Baltpool behandlar och lagrar uppgifter i enlighet med gällande lag och den höga standard som gäller för vår verksamhet. I undantagsfall och för följande ändamål kan vi behöva överföra personuppgifter till tredje part:

 • företag som tillhandahåller tjänster inom informationsteknologi, revision, juridik och , konsulter som hanterar uppgifter i samband med förändring av databaser och regioster.
 • Anlitade företag har rätt att hantera personuppgifter endast i enlighet med våra instruktioner, och endast i den utsträckning som är nödvändig.
 • Personuppgifter kan överföras till statliga institutioner och myndigheter samt till övriga personer som utför arbete som krävs enligt lag.

 

Personliga rättigheter?

Personer som registrerat sina personuppgifter i Baltpools system har rätt att:

 • göra en skriftlig begäran till Baltpool om att förse tillhandahålla information om hur uppgifter som rör vederbörande behandlats, och om sådana uppgifter finns har vederbörande rätt att få tillgång till sina personuppgifter och följande information:
  • Syfte med datahanteringen;
  • uppgift om vilka kategorier av personuppgifter som berörts;
  • mottagare eller kategorier av mottagare till vilka personuppgifter har lämnats eller kommer att lämnas;
  • uppgift om, den period för vilken personuppgifter kommer att lagras eller om detta inte är möjligt, kriterierna för att bestämma den perioden;
 • krav om korrigering av felaktiga eller ofullständiga personuppgifter
 • begäran om att behandlingen av personligauppgifter begränsas eller att personuppgifter raderas helt – dessa rättigheter kan utövas på de villkor som anges i artiklarna 17-18 i den allmänna dataskyddsförordningen.
 • återkalla samtycket att behandla personuppgifter när personuppgifterna behandlas uteslutande på grundval av ditt samtycke;
 • begära att vi överför de personuppgifter som behandlas av dig till en annan personuppgiftsansvarig när detta är tekniskt möjligt;
 • lämna in ett klagomål till oss eller Statens dataskyddsinspektion, vid uppfattning om att personuppgiftspersonens, rättigheter är och/eller kan kränkas.

Hur man utövar personliga rättigheter?

För att utöva personliga rättigheter, vänligen skicka in begäranden, förfrågningar, klagomål eller anspråk till oss skriftligen:

 • Med e-post: ue.looptlab@ofni;
 • med post till Žalgirio g. 90, (Business center CITY, byggnad D, 5: e våningen) 09303 Vilnius;
 • vid ankomsten till Företaget vid Žalgirio g. 90, 09303 Vilnius;
 • genom att kontakta dataskyddsombudet i EPSO-G-gruppen direkt (kontaktuppgifter ovan).

 

Om Baltpool, mottar en begäran, förfrågan, klagomål eller anspråk, och därefter tvivlar på den identitet på person som ansöker uppger, har Baltpool rätt att begära identitetshandling för den person som ansöker och/eller vill bekräfta sin personliga identitet i enlighet med det förfarande som föreskrivs i gällande lag och/eller genom elektronisk kommunikation som gör det möjligt för personen att identifieras korrekt.

Om Baltpool ​​inte kan leverera den information som vederbörande efterfrågar eller kräver kan ansökan göras  till Statens dataskyddsinspektion.

 

Meddelande om ändring av Baltpoolssekretesspolicy?

Baltpool kan när som helst uppdatera eller ändra denna sekretesspolicy. Sådan uppdatering eller ändring av sekretesspolicy träder i kraft samma dag den  publiceras på Baltpools webbplats, www.baltpool.eu. När sekretesspolicyn uppdateras meddelas detta genom information på webbplatssen. Säkerhetspolicyn har registrerats med “Uppdateringsdatum” nedan för att informera om när sekretesspolicyn senast uppdaterades.

 

Kontakta Baltpool?

Vid frågor angående villkoren i denna sekretesspolicyn och / eller parternas respektive rättigheter och skyldigheter  vänligen kontakta Baltpool via följande telefonnummer eller genom att skicka en förfrågan via e-post eller rekommenderat brev:

 

BALTPOOL UAB

Žalgirio g. 90, 09303 Vilnius

(Business center CITY, byggnad D, 5: e våningen)

Företagskod: 302464881

Tel. +370 5 239 3157

E-post: ue.looptlab@ofni

Uppgifter om företaget lagras i registret över juridiska personer i Republiken Litauen

 

Den allmänna sekretesspolicyn reviderades senast 25 mars 2020