Aktieägare

  • Baltpool är ett privat aktiebolag. BALTPOOL grundades den 10 december 2009. Grundaren och enda aktieägare i företaget var den litauiska överföringssystemoperatören Litgrid.
  • Den 18 maj 2011 förvärvade AB Klaipedos Nafta 33% av BALTPOOL-aktierna.
  • Den 1 mars 2016 överförde Litgrid hela sitt 67-procentiga aktieinnehav i BALTPOOL till EPSO-G.